V úterý 24. června  v 17 hodin  proběhla ve sloupové síni Jilemnického pivovaru slavnostní akce  – ocenění žáků školy za významné aktivity v průběhu školního roku 2013/14. Žáci byli oceněni v několika kategoriích.  Největší skupinu tvořili žáci, kteří byli odměněni za výborný školní prospěch a další aktivity spojené s vyučováním, druhou skupinku tradičně tvořili naši nejpilnější čtenáři, třetí potom žáci oceněni za mimořádné úspěchy na celorepublikových soutěžích a i čtvrtá skupina oceněných byla za výrazné republikové úspěchy, tentokrát na  sportovním poli v atletických soutěžích. V příloze uvádíme přehled všech oceněných žáků – Seznam oceněných žáků – 2014 Všichni žáci obdrželi drobnou odměnu a malé sladké občerstvení. Všem oceněným gratulujeme a přejeme podobné úspěchy i v dalším školním roce.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz