Ve středu 18. června se žáci naší školy mohli podívat, jak funguje zpracování bioodpadu na území Jilemnice. Pracovníci v oboru se jim snažili vysvětlit přínos kompostování a  některé dopady nešetrného zacházení s půdou. Děti se dozvěděly co je degradace půdy, která má za následek třeba ničivé povodně dnešní doby. Poznaly co je biodiverzita, která byla dříve zcela běžná a dnes se činností člověka pomalu vytrácí. Celá akce byla velmi zajímavá a pevně věřím, že pokud naše děti pochopí smysl koloběhu látek v přírodě, dokáží planetu Zemi zachovat pro další generace. Co se napsalo Informace města Jilemnice

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz