Poslední únorový den navštívili naši školu dva lektoři z obecně prospěšné společnosti MAJ?K, která sídlí v Liberci. Přivezli pro naše šesťáky a sedmáky programy zaměřené na primární prevenci. Téma  pro šesťáky znělo KYBERSVĚT a bylo zajímavé zjistit kolik času tráví někteří žáci u počítače, jak v touze po rozsvícené obrazovce dokáží přelstít rodiče nebo jak nebezpečně se ve virtuálním světě dokáží chovat. Sedmička se věnovala programu na téma ŠIKANA. Obě besedy byly zajímavé a řada reálných situací, které lektoři žákům prezentovali, snad dětem napomůže k lepší orientaci v problémech dnešního světa. Stránky MAJ?K o.p.s. Video 6.A Video 6.B Fotky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz