Druhé jednání ŠR v tomto šklním roce se uskutečnilo v úterý 18. června. Hlavním tématem jednání bylo schválení Dodatku k ŠVP pro ZV, který naše škola zpracovala na základě Opatření ministra školství , mládeže a tělovýchovy z ledna tohoto roku. Dodatek je doplněním stávajícího ŠVP pro ZV platného od 3.9. 2007 s úpravami k 1. 1. 2009. Text Dopl?ku je uveden v příloze. Podle těchto platných dokumentů bude probíhat výuka pro všechny ročníky od 1. 9. 2013. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Komplet ŠVP1_dopl?ky k 1.9. 2013

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz