Vážení rodiče, ve školním roce 2013 – 2014 budou na naší škole otevřeny dvě 6. třídy. Počty jednotlivců ve třídách ještě nejsou konečné, budou se však s určitostí pohybovat kolem ideálních 20 žáků. Rozdělení žáků stávající 5. třídy bude vedením školy zveřejněno na konci prázdnin, až budou uzavřeny počty nově příchozích. Při rozdělování dětí do tříd bude v první řadě brán zřetel na výsledky sociometrických šetření zaměřených na vztahy mezi spolužáky prováděných během letošního školního roku odbornicemi z pedagogicko – psychologické poradny v Semilech. Mgr. Bc.Štěpánka Richtrová, výchovný poradce

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz