Celý školní rok 2011/2012 sbírali žáci 5.A body podobně jako žáci kouzelnické školy v Bradavicích. Vyvrcholením tého hry byl postřehový závod, který pro ně zorganizovali rodiče s paní učitelkou třídní. Trasa závodu vedla z jilemnického popraviště přes Kozinec a Kocandu na fotbalové hřiště v Mříčné. Po cestě plnili různé úkoly na sedmi stanovištích: překonávali úsek po lanech napjatých mezi stromy, poznávali jedovaté rostliny, vypl?ovali anglická slovíčka do tajenky, počítali, poznávali zvířata z hádanek, ověřovali si své čtenářské dovednosti na základě kvízu z prvního dílu Harryho Pottera, prohazovali šišky kroužky a poznávali léčivé byliny. Hodnotily se nejen vědomosti, ale i rychlost, jakou děti vzdálenost mezi startem a cílem překonaly. Někteří rodiče připravovali stanoviště, jiní zajišťovali zázemí v cíli nebo dělali doprovod. Zázemí na mříčenském fotbalovém hřišti nám laskavě zajistila rodina Šmídových, nádherný veliký dort pro vítěznou kolej vytvořila paní Klazarová, maminky napekly dobrůtky, které závodníky osvěžily v cíli. Závodu se zúčastnili i sourozenci, příbuzní a kamarádi dětí kmenové třídy. Celoroční hru vyhrál a Kámen mudrců získal Martin Osowski, nejlepší kolejí se stal Zmijozel ( tým ve složení: Vojta Burket, Štěpánka Kynčlová, Pepa Braun a Adéla Mitrusová). Odpoledne se vydařilo, všichni snad odjížděli spokojení. Velký dík rodičům, za jejich ochotu a účast na projektu! Bez jejich pomoci by zakončení nedopadlo tak báječně. – fotky  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz