V letošním podzimu končí druhé volební období školské rady, která fungovala pod vedením paní D. Kožnarové na naší škole od roku 2008. V současné době připravujeme volby na další tříleté funkční období a proto si Vás dovolujeme oslovit s několika následujícími informacemi. Nejdůležitějším informačním dokumentem je informace Oznámení o konání voleb 2011, kde se dočtete důležité termíny, kdy volby proběhnou a jakým způsobem. Druhým dokumentem je Pozvánka pro třídní důvěrníky jednotlivých tříd, kde jsou také vysvětleny samotné volby i možnosti navrhování kandidátů. Setkání se koná ve čtvrtek 20. 10. 2011 od 16 hodin v prostorách knihovny. Výsledkem schůzky by mohlo být vytipování několika osob z Vašich řad, které by souhlasily se zapsáním na kandidátní listinu pro uvedené volby. Prosíme Vás o Vaši účast. Případné návrhy dalších osob z řad rodičů budou vítány. K tomu slouží další dva informační formuláře: Návrh na kandidáta pro volby 2011 a Čestné prohlášení kandidáta

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz