Stateční čtvrťáci pokořili Labský důl    V úterý 4. 10. se chlapci a děvčata ze 4. třídy vydali ze Špindlerova Mlýna proti toku Labe vzhůru na Zlaté návrší k Vrbatově boudě. V první části, kdy pohodlná cesta dovolovala rozhlížet se po hezkém okolí, malí fotografové hledali rozmanitá zákoutí s bublající vodou a bělavými balvany k svým uměleckým pokusům. Za krásného teplého počasí a v dobré náladě minuli Dívčí lávky až se svými batohy stanuli pod chodníčkem již prudčeji se zvedajícím k barevně porostlým skaliskám ohraničujícím Labský důl. 4 km pak všichni statečně stoupali kolem Harrachovské, Pančavské a Navorské jámy až nad Labskou rokli s příjemně šumícím vodopádem. Na konci Harrachovy cesty u Labské boudy se zaslouženě pustili s chutí do oběda. Po polední přestávce jejich túra pokračovala pěšinou nad Labským dolem k Ambrožově vyhlídce. Shora z vysoké příkré skály si prohlédli svou pěšinku, kterou asi před dvěma hodinami prošli. Přes Pančavu a kolem pomníčku M. Hanče už nenáročnou stezkou dosáhli Zlatého návrší. A protože na kyvadlový autobus se nechtělo čekat, neochvějně se tito malí turisté ještě spustili až na Horní Mísečky. Celkem 15 km – hezký sportovní výkon a prima zážitek.    Zapsala  I. Tryznová

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz