V lednu jsme pro děti uspořádaly v parku slalomovou dráhu s hodem na cíl. Chlapci měli dráhu o něco delší než dívky. Z první třídy zvítězily tyto děti: 1.Hášová Kačka, Šolc Jakub, 2. Gazdová Hedvika, Hrouda Fanda, 3. Halamová Adélka, Malý Evžen. Z druhých tříd to byly : 1. Frková M., Švandrlík F.,2. Karlová D., Martinec A., 3.Vacková N., Preisler L. A nakonec ještě děti ze 3. a 4. tříd: 1. Gallová V.,Farský Pavel, 2. Bohmová A.,Farský Lukáš, 3. Pasecká Terezka, Hartych D. Tyto děti obdržely diplom, lízátko a malou drobnost. Ostatní jako vždy obdržely za snahu bonbon. V únoru pak proběhla ve školní družině výtvarná soutěž : ,,O nejhezčí masku.“ Děti z 1.třídy mohly použít šablonu, ostatní malovaly celou postavu. Formát papíru i technika zpracování byla libovolná. Porotě jsme ani tentokrát nezáviděly nelehkou situaci. Obrázky se dětěm opět  velice povedly a jsou vystaveny ve družině na chodbě. A takto porota vybrala :1. Fajstauerová D.,Votoček M., 2.Bartošová M.,Vaněk F., 3.Křížová K., Malý E. Z druhých tříd : 1. Havlíčková M., Trýzna M., 2. Kuříková Z., Švandrlík F., 3. Kunertová K.,Brtko M. A z 3. a 4. třídy se umístily takto: 1. Pasecká Kačka, Farský Pavel, 2. Pasecká Terka, Beran D, 3. Tichánková K.,Janáč V. Na nemocné děti, které se nemohly zúčastnit vyhlášení čekají odměny po jarních prázdninách.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz