obrol.jpg Dne 2.2.2011 se v Semilech konalo okresní kolo chemické olympiády. Z naší školy do něho postoupily dvě dívky z 9.B a v konkurenci tří ZŠ a dvou víceletých gymnázií si vedly velmi dobře. Olympiáda sestávala z teoretické a praktické laboratorní části. Přestože se konala na Hromnice, výbuchy a jiné nepříjemnosti se nám vyhnuly. Pavlína Pacholíková vybojovala krásné 6.místo a Gábina Ackermannová s minimální ztrátou obsadila 7.místo. Nutno dodat, že celá soutěž byla již od školního kola velmi obtížná, a proto oběma dívkám patří velký obdiv a mé poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Je velmi příjemné zjištění, že někteří naši žáci jsou ochotni věnovat studiu čas nad rámec hodin daných povinnou školní docházkou. Výsledky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz