V listopadu jsme pro děti ze ŠD uspořádaly přírodovědnou soutěž, která se konala v parku . Soutěžilo 7 družstev po sedmi a více dětí. Každé družstvo mělo svého vedoucího ze 3. nebo 4. třídy.Úkolem bylo najít a správně pojmenovat známé stromy a obrázky volně žijících zvířat. Zvítězilo družstvo pod vedením Veroniky Gallové, na druhém místě se umístilo družstvo Báry Lipské a na třetím  Vojty Janáče. V prosinci se děti podílely na drobných výrobcích pro Vánoční jarmark a také se připravovaly na nejkrásnější období – Vánoce. Tímto bychom chtěly popřát všem našim dětem a jejich rodičům příjemné a klidné Vánoce a v roce 2011 hodně zdraví, štěstí a trpělivosti. Vaše paní vychovatelky.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz