V listopadu jsme pro děti ze školní družiny uspořádaly přírodovědnou soutěž v parku. Děti jsme náhodně rozdělily do družstev, vždy po pěti. Každému družstvu velel kapitán ze čtvrté nebo třetí třídy. Úkolem bylo najít 13 obrázků přírodnin a správně je určit. Soutěž nebyla zaměřena na rychlost, ale správnost. Výsledky nás mile potěšily. A jak to dopadlo? 1. Klimentová, Reiner, Martinec, Dvořáková, Jelínek. 2. Lukeš Tomáš, Brtko, Karlová A., Trýzna J.,Halama. 3. Vyšanský Eda, Šťastný,Vacková N.,John, Tichánková. A ještě jedno 3. místo :Břeský,Kunertová, ?ehořek, Pitrová, Pasecká T. Všem za snahu blahopřejeme! Ostatní výsledky k nahlédnutí ve školní družině.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz