Pro žáky prvních až čtvrtých tříd a pro žáky šestých tříd jsme společně s organizací Čmelák připravili výukové programy. První třídy se zúčastní programu Povídání o lese v úterý 24. 11. Jaký byl les před příchodem člověka? A jaký vliv měl člověk na jeho vývoj? Co se skrývá za slovem monokultura? Na tyto otázky děti budou hledat odpovědi.  Že les má skoro stejná patra jako dům a kdo jaká patra obývá, objeví při skládání svého lesa. Možná už  znají druhy stromů, ale poznají i jejich listy, plody a pupeny? To si ověří a procvičí u stromových skládaček. Druhá a čtvrtá třída si vyzkouší program Stopa není jen otisk tlapky ve středu 25. 11. Děti prozkoumají stopy a pobytová znamení savců, ptáků i hmyzu pěkně zblízka, aby věděly, kdo, jak a proč je vytvořil.Tím odhalí nejedno tajemství jejich života. Zkusí vystopovat různé obyvatele lesa a odlít si jejich stopy. S programem Jak se žilo před sto lety se seznámí žáci třetích tříd ve čtvrtek 26. 11. Tvrdý život horalů na konci 19. a počátku 20. století dětem přiblíží vyprávění a dobové fotografie. Nahlédnou do tehdejších do domácností a způsobu obživy. Tehdy i menší děti musely přiložit ruku k dílu při shánění živobytí. Přesto si spolu rády hrály a děti si jednu jejich hru vyzkouší. V pátek 27. 11. žáci 6. tříd zjistí, že Kdo má pod čepicí, jezdí železnicí. Seznámí se s historií a současností železniční dopravy v ČR a Evropě, porovnají dopady jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí a navrhnou opatření k řešení dopravy ve svém regionu. Všechny programy prakticky dopl?ují průřezové téma Environmentální výchova, které je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. o Společnosti přátel přírody Čmelák

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz