V pátek 19.6. proběhl ve ŠD maškarní karneval.Děti si přinesly z domova krásné masky, za které bychom chtěly všem rodičům moc poděkovat. Po společném fotografování následovala návštěva u pana ředitele, sborovny a počítačové třídy. Poté byly děti v tělocvičně rozděleny na tři družstva. Každé družstvo mělo svého kapitána, který se staral o to, aby všichni jeho členové absolvovali ve správném pořadí šest soutěží. Nakonec si děti zatancovaly v tělocvičně, potom šli chlapci hledat poklad na školní zahradu. Protože začalo pršet, dívky hledaly poklad v budově ŠD. Za účast v soutěžích byly děti odměněny nalezeným pokladem. Touto cestou bychom chtěly poděkovat zejména paní Lence Böhmové, ale i všem rodičům, babičkám a dědečkům za vzornou celoroční spolupráci se ŠD. Hezké slunečné prázdniny Vám všem přejí vychvatelky Lada a Monika. Ve školním roce 2 009/2010 se těšíme opět  na shledanou.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz