Tradičně aktivním přístupem – vycházkami do přírody a exkursemi  jsme společně s dětmi oslavili Den Země, který tentokrát vyšel na středu 22.4. Jednotlivé třídy měly svůj připravený program. Nejmenší děti od 1. do 3. třídy navštívily les na Hraběnce a v Martinicích, kde vařily guláš, hledaly poklad nebo navštívily ekologické hospodářství ve Mříčné s chovem koní a skotu. Čtvrté až 6. třídy měli připravený ekologicko-poznávací program od MAS Jilemnice, kde se na několika stanovištích dozvěděly například, kdo to byl B. Hanč nebo naslepo poznávaly vůni stromů. Setkaly se také s polodrahokamy, pověstmi a legendami našeho okolí a naučily se poznávat kopce v naší krajině i na obzoru Krkonoš. Žáci sedmých tříd společně se svými učiteli navštívili zvířecí útulek pro poraněná a handicapovaná zvířata v Libštátě a osmáci závod EMBA na zpracování tříděného papíru a výrobu kartónu v Pasekách nad Jizerou. Všichni využili také krásného a teplého dne k procházce svěží jarní přírodou. Nejstarší třídy byly sice oslabené o některé žáky, kteří skládali přijímací zkoušky nebo pohovory na střední školy, ale ostatní si obohatili svůj obzor exkursemi do jilemnických továren BRANO – ATESO a MEHLER-TECHNOLEN. Dozvěděli se tam něco o současné průmyslové výrobě v Jilemnici a všichni byli překvapeni moderní a čistou výrobou speciálních textilií v bývalém Technolenu. Cestou zpět ještě navštívili sběrný dvůr, kde si vyslechli krátkou informaci o třídění odpadu. Krásné počasí přispělo k příjemnému strávení tohoto výjmečného dne.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz