V březnu jsme ve školní družině připravily pro děti akci nazvanou: ,, Putování za pohádkou.“ Děti byly ve školní družině rozlosovány do družstev po pěti. Každé mělo svého kapitána ze 4. třídy. Úkolem bylo projít parkem a poznat úryvky z pohádek B.Němcové. Děti ve skupině musely spolupracovat a domlouvat se. Zvítězilo družstvo, které správně poznalo nejvíce pohádek. Odměnou byla všem sladká odměna. Na začátku dubna se uskutečnila akce s názvem :,,O nejhezčí velikonoční obrázek.“ Porota vybrala vždy 3 obrázky z kategorie a děti obdržely diplom s drobnou cenou.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz