img_7156.JPGimg_7164.JPG  Ve čtvrtek 2. dubna se děti 1. – 4. třídy společně se svými rodiči nebo prarodiči zúčastnily předčítání z dětských knížek, které pro ně naše škola připravila.      Připojili jsme se tak  k celostátní akci vyhlášené na podporu předčítání dětem s názvem „Celé Česko čte dětem“. Naše pozvání přijal i  starosta Jilemnice, pan Vladimír Richter, který přečetl dětem jednu z moderních pohádek A. Goldflama z knížky Tatínek není k zahození. Dalšími účinkujícími byli  ředitel školy, pan Z. Vejcl, který četl knížku M. Drijverové Sísa Kyselá a paní M. Burketová, díky níž děti prožily jednu příhodu z knížky Nové Mikulášovy patálie. Paní učitelky  H. Jelenová a H. Sedláčková si připravily pro děti povídání o přečtených ukázkách a soutěž. Každému dítěti pak škola připravila pamětní list na tuto akci a záložky s logem „Celé Česko čte dětem“, které namalovala Ema Srncová. Knižní odměny dětem věnovalo Knihkupectví U Malých. Závěrem vedoucí městské knihovny paní V. Zvelebilová  všechny přítomné seznámila s možností hlasování v anketě Kniha mého srdce a pozvala k návštěvě knihovny. Všem rodičům, kteří se se svými dětmi této akce zúčastnili, patří poděkování za to, že rozvoji čtenářství věnují takovou pozornost. Děti je pak třeba pochválit za to, jak pozorné byly během celého programu. fotečky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz