O sportovních třídách: v současnosti pracují sportovní třídy jako školní zájmový sportovní klub a od září 1999 byly oficiálně zařazeny mezi 14 sport. tříd v ČR se speciálním zaměřením na lyžování a biatlon. – ST navštěvuje více jak sto deset žáků v 5. – 9. ročníku ZŠ z Jilemnice, blízkého i širokého okolí (Rokytnice n. Jiz., Benecko, Horní Branná, Jablonec n.J) – děti sportují pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy, kteří jsou též odbornými trenéry s I. nebo II. trenérskou kvalifikací pro dané sportovní odvětví – dětem nabízíme uplatnění v těchto sportovních odvětvích: běh na lyžích kopaná atletika biatlon všeobecná sportovní průprava pro další sporty (plavání, odbíjená, tenis, orientační běh) – pro všechny žáky zajišťujeme pět hodin tělesné výchovy týdně zaměřených na sportovní hry, základy sportovní gymnastiky, atletiky, lyžování, bruslení, plavání, protahovací cvičení a pohybovou výchovu – 2x až 3x týdně organizujeme pro děti specializované tréninky pro zvolenou soutěžní činnost – o víkendech se děti účastní soutěží, utkání, turnajů nebo dalších tréninků – využíváme všech sportovišť – dvě travnatá hřiště, školní atletickou dráhu s umělým povrchem Polytan, umělého travnatého hřiště u školy, atletické sektory, prostory stadionu TJ, plavecký bazén, tělocvičny v sokolovně a na ZŠ I., II.,kolečkovou dráhu a upravené lyžařské tratě na Hraběnce, Benecko nebo Horních Mísečkách – pro děti zajišťujeme 2x ročně výcvikové soustředění v rozsahu jednoho týdne – podle možností pro všechny žáky zapůjčujeme základní sportovní vybavení – úzce spolupracujeme s odborným sportovním lékařem a pracovištěm rehabilitace v Jilemnici – výuku ve ST zajišťují zkušení učitelé včetně výuky cizích jazyků, obsluhy osobního počítače s internetem v rámci projektu Indoš – děti se stravují kvalitně a zdravě ve školní restauraci Eurest, kde je každodenní výběr ze tří hlavních jídel, salátů, zeleniny, moučníků – talentované děti mají možnost pokračovat ve studiu na Sportovním gymnáziu v Jilemnici se specializací na lyžařské disciplíny , orientační běh a atletiku. Hrát kopanou v žákovských i dorosteneckých družstvech v Jilemnici, Turnově, Jablonci a Liberci, případně i jinde, soutěžit za ligový atletický oddíl v Turnově nebo aktivně sportovat v dobře fungujících oddílech v Jilemnici – SKI, odbíjená, atletika, plavání . . . – ST fungují díky velké podpoře vedení školy, všech učitelů, MěÚ Jilemnice a sportovních oddílů v Jilemnici, Svazu lyžování ČR, Svazu biatlonu, se kterými velice úzce spolupracujeme. Význam, cíle a tradice ST: – dát možnost sportovního vyžití velkému počtu dětí z Jilemnice a širokého okolí. Všem , kteří mají schopnosti, chceme umožnit plně rozvinout svůj talent až na úrove? nejlepších v ČR – využít hodnotně a organizovaně volný čas v odpoledních hodinách – prevence proti nepříznivým jevům ve společnosti (drogy, alkohol, násilí) – otužování a zdravý vývoj dětí – získávání morálně volních vlastností (samostatnost, cílevědomost, soustavnost, sebeovládání, zdravá ctižádostivost, odpovědnost, schopnost překonávat překážky), které budou ovliv?ovat jejich další životní postoje Sportovní třídy se zaměřením na běh na lyžích byly otevřeny prvním ročníkem 1972/73 a v květnu 2003 jsme setkáním s absolventy , výstavkami a sportovními soutěžemi pro děti oslavili 30 let činnosti sportovních tříd – první mi obětavými trenéry se stali učitelé Karel Štoček a Josef Erlebach, kteří zde dlouhá léta působili — své zkušenosti předávala mladé generaci na naší škole i Eva Kracíková, bývalá úspěšná reprezentantka v běhu na lyžích. – ST prošlo v jejich historii přes 800 žáků, kteří zde získali kladný vztah ke sportu a ten se stal dále součástí jejich životního stylu – trenéři ST se podílely též na výchově několika reprezentantů účastníků ZOH a MS, např.: biatlonisté – Tomáš Kos, Zdeněk Vítek, Jiří Holubec, Martin Rypl, Magda Rezlerová, Zdena Vejnarová, běžci – Marcela Jebavá, Jana Šaldová, Aleš Vaněk, Olda Hakl, skokan – Tomáš Goder, Robert Křenek Sportovní úspěchy posledního desetiletí a současnosti: lyžování a biatlon – v posledním desetiletí získali naši lyžaři a biatlonisté přes 100 medailí ze závodů MČR, z toho 40 titulů mistrů ČR. Mnozí z našich absolventů, kteří jsou jmenováni v předcházejícím odstavci, se již zúčastnili ZOH nebo MS dospělých a juniorů. Významným výsledkem našich mladých lyžařů bylo i vítězství družstva chlapců na Mistrovství světa školních sportovních klubů v GA-PA /SRN/ v roce 1996. Letošní zimní sezóna patřila k těm úspěšnějším v historii sportovních tříd., naši lyžaři získali na letošních závodech MČR celkem 5 medailí a biatlonisté přidali další 7 medailí. Nejvýraznějšího úspěchu letos dosáhla – L. Horká a M. Vítková ,které se staly vítězkami Českého poháru v lyžování a v biatlonu. Mezi další medailisty patřily – D. Zelinková, A. Trojanová, L. Šlechtová, J. Hebelka. Neméně cenným úspěchem je i velký počet dalších starších žáků, kteří si vybojovali účast na MČR, kdy naše osmnáctičlenná výprava patřila k těm nejpočetnějším V celkové soutěži družstev jsme skončili na 4.místě v ČP a stali se vítězi Poháru Libereckého kraje družstev. Významným úspěchem skončila i účast našich osmi zástupců v družstvech Libereckého kraje na II. dětské zimní olympiádě. Olympijskými vítězkami se staly dívky v biatlonové štafetě a tři další medaile přidali i lyžaři klasici. V současné době se připravuje ve sportovních třídách celkem 61 lyžařů a velká část z nich se v průběhu zimy zúčastnila okolo dvaceti lyžařských nebo biatlonových závodů. atletika – největším úspěchem v posledním období je opakované vítězství v celorepublikové soutěži „O pohár E. Zátopka“ (v roce 1999, 2000,2002, 2. místo v roce 2001,2003 a 3.místo v roce 1995,1997 a 2004) v maratónské štafetě školních družstev na 42x 1km.. Žákovská družstva atletického oddílu , od nejmladších až po starší žactvo, jsou každým rokem pravidelnými účastníky krajského finále přeboru družstev Libereckého kraje, kde se umisťují na předních příčkách. Žáci se také úspěšně účastní většiny školních atletických soutěží v rámci AŠSK a každoročně slavíme postupy do krajských nebo i celostátních kol v atletickém čtyřboji, Poháru rozhlasu, přespolním běhu nebo v dětské soutěži pro I. stupě? Kinderiáda. kopaná – také naše nejmladší sportovní odvětví zaznamenává pěkné úspěchy. Naše družstva působí v druhé nejvyšší soutěži v ČR, řada současných i bývalých žáků hraje v okresních či krajských reprezentacích, někteří v mládežnických nebo dokonce mužských ligových oddílech. K nejzajímavějším výsledkům mladých fotbalistů patří vítězství na mezinárodním turnaji FIFA Fjorden Cup v Dánsku v roce 1998. Rodičům a žákům 4. (5.) tříd: Chcete se věnovat sportu a při tom se dobře učit? Naše škola se sportovními třídami Vám nabízí: 1. rozšířenou výuku tělesné výchovy s pěti hodinami týdně 2. uplatnění dětí v těchto sportovních odvětvích: běh na lyžích kopaná biatlon atletická všeobecná sport. příprava pro další sporty (odbíjená, orient. běh, plavání…) 3 učební plán ST je stejný jako v nesportovních třídách , včetně výuky některých předmětů v internetové učebně s dataprojektorem a kvalitní výukou cizích jazyků podle nejnovějších metod (AJ,. NJ, RJ) 4. kvalitní a zdravé stravování ve školní restauraci EUREST 5. spolupráci se sportovními lékařem – odborné a preventivní prohlídky 6. 2x ročně tréninkové soustředění /Horní Mísečky, Branžež, Kolín ,Turnov/ 7. všem žákům zapůjčujeme základní sportovní vybavení podle možností školy Výuku i tréninky zajišťuje sbor o bětavých trenérů a učitelů, podporovaný ředitelstvím školy Od žáků požadujeme dobrý prospěch, slušné chování a zájem o sport, od rodičů pak souhlas, trpělivost, zájem a určitou finanční podporu pro zajištění činnosti ST. Zájemci o studium nebo i jen o informace se mohou hlásit přímo na naší škole na adrese: ZŠ Jilemnice, Komenského ul. 288. Číslo telefonu je 481/544382, 605 784837 Přípravný trénink na talentové zkoušky, včetně informací pro rodiče, se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. a v úterý 15. 5. 2007 na školním hřišti. Sraz zúčastněných je vždy ve 14 hodin. Sportovní obuv a oblečení s sebou !!! Přijímací talentové testy se budou konat ve čtvrtek 17. května 2007 ve 14.00 hod na našem školním hřišti. Proběhnou v následujících disciplínách: běh na 50 m člunkový běh 5x 10 m skok daleký z místa šplh na tyči 4 m 12 min běh dopl?ková cvič. pro jednotlivé sporty Na Vaši účast se těší a mnoho úspěchů Vám přejí učitelé a trenéři sportovních tříd.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz