Ročníková práce 9.A třídy: "Moje rodina v průběhu 20. století "

Tato práce přinesla žákům nejen příležitost prozkoumat historii své rodiny, ale také se hlouběji zamyslet nad historickými událostmi, které ovlivnily životy jejich předků.  Příběhy žáci zpracovali se svými prarodiči a dalšími staršími příbuznými, aby zachytili jejich rodinné události a porozuměli jim v kontextu  20. století. 

Každý žák měl za úkol provést rozhovory se členy své rodiny, kteří prožili významnou část života ve 20. století. Rozhovory se soustředily na klíčové historické události, jako jsou obě světové války, období komunismu a další významné momenty. Žáci následně zpracovali získané informace do písemné podoby, doplnili je fotografiemi a případně i dokumenty, které jim rodinní příslušníci poskytli.

Práce žáků přinesla mnoho zajímavých a dojemných příběhů. Někteří objevili dosud neznámé detaily o svých předcích, jiní se dozvěděli o dramatických událostech, které jejich rodiny zažily.

Žáci měli možnost skrze tyto rozhovory lépe pochopit, jak historické události ovlivňují individuální osudy a jak se velké dějiny prolínají s těmi osobními. Práce je přiměla k uchování historie a snad i předávání těchto příběhů dalším generacím.

Ročníková práce na téma "Moje rodina v průběhu 20. století" byla pro žáky 9.A nejen vzdělávacím úkolem, ale i emocionálně bohatým zážitkem. Díky osobním příběhům a vzpomínkám svých předků si mohli lépe uvědomit složitost a význam historických událostí a jejich dopad na každodenní život. Tato zkušenost přispěla k hlubšímu porozumění vlastní identitě a historii, kterou si ponesou do budoucnosti.

 

FOTOGRAFIE zde

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz