V úterý 18. června proběhla na naší škole obhajoba absolventských prací žáků 9. B třídy. Tento den byl pro deváťáky významný, protože se na něj připravovali v průběhu celého školního roku. Den obhajoby probíhal ve slavnostním duchu, všichni přišli elegantně oblečeni, což podtrhlo důležitost této události. Žáci měli možnost si sami zvolit téma své absolventské práce podle svých zájmů. Tento výběr umožnil každému z nich hlouběji se ponořit do problematiky, která je zajímá. Jejich práce přinesly nové a zajímavé pohledy na různá témata. Mezi vybranými tématy se objevily například historie a vývoj počítačů, vývoj počítačových her, sportovní a nesportovní chování ve fotbalu, cyklistika, tanec, bojová umění, hudba ale i řemesla – instalatér, truhlář, automechanik a další. Každý žák měl možnost představit svou práci před komisí složenou z učitelů. Prezentace zahrnovala nejen samotné téma práce, ale i proces jejího zpracování, použité zdroje a hlavní závěry. Po prezentaci následovala diskuse, během které členové kladli žákům otázky a poskytovali zpětnou vazbu. Všichni žáci si zaslouží pochvalu, protože se na svou prezentaci pečlivě připravili, jejich projevy byly jasné, srozumitelné a dobře strukturované.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz