Není náhodou, že 75% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají i informační kampaně pro děti od společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal, který na naší škole absolvovali všichni žáci od prvňáčků až po osmý ročník v úterý 7. listopadu. Tento program pomáhá žákům podle věku získat mnoho užitečných informací o třídění odpadu, nasměrovat je podle věku k odpovědnému přístupu k třídění a ekologickému chování celkově. Věříme, že tato akce byla pro žáky přínosná a ukáže se v budoucnu požadovaný efekt.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz