Školní psycholožka - Mgr. Eliška Antošová


Vážení rodiče, učitelé a žáci,
 od března 2023 působím na Vaší škole jako psycholožka. Jsem tu pro Vás – rodiče, žáky i učitele. Můžete se na mě obracet pro psychologickou pomoc v jakékoliv náročné situaci jak doma, tak ve škole. Můžete si přijít popovídat, nechat si poradit a já se Vás budu snažit podpořit. Nejsem tu od toho, abych Vás soudila nebo vychovávala, ale abych pomáhala k tomu, abyste se všichni cítili ve škole spokojeně a bezpečně.
Poskytuji nezávislé poradenské, konzultační a informační služby a jsem vázána mlčenlivostí.Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, poté jsem pokračovala tři roky v postgraduálním studiu, které jsem nedokončila, protože jsem se rozhodla plně starat o děti. Ty mám tři, z čehož jsou dva autisté a to mi přineslo mnoho osobních zkušeností, které mi poskytly úplně novou perspektivu v pohledu na mou práci. O životě s autistickými dětmi píši blog Divnoženka.cz.
Mám výcvik ve skupinové psychoanalýze a také v neverbálních technikách (základy arteterapie, muziko a podobně). Čtyři roky jsem učila psychologii na vysoké škole, dva roky pracovala v Národním ústavu duševního zdraví, spolupracuji s Ranou péčí a společností Aperio, kde pečuji o rodiče postižených dětí. Asi deset let se věnuji individuální psychoterapii. Nejdůležitější je pro mě v práci empatie a bezvýhradný respekt.
Kdy se na mě můžete obracet:
Žáci:
Když Vás trápí vztahy se spolužáky, sourozenci nebo dospělými. Pokud zažíváte vztek a smutek a chcete si o tom s někým popovídat a vědět, že vše, co řeknete, bude v bezpečí. Když máte potíže ve škole fungovat spokojeně. Když si nevíte rady sami se sebou a pomohlo by vám opřít se o někoho. Když máte potíže s učením. Když vás tíží cokoliv jiného osobního. Když máte z jakéhokoliv důvodu strach. Kdybyste si nebyli jistí, jestli ke mně přijít, můžete se zastavit jen tak seznámit se.
Rodiče a zákonní zástupci:
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobních problémů Vašeho dítěte. Když došlo u Vašeho dítěte ke změnám, kterým nerozumíte. Když potřebujete pomoci v řešení sourozeneckých vztahů nebo vztahů ve škole. Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte. Když potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho dítěte.
Učitelé:
Když si potřebujete popovídat o čemkoliv. Když potřebujete poradit s řešením vztahových nebo výchovných problémů žáků, při řešení akutní krize žáka. Když potřebujete zajistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou. Když potřebujete pomoci v komunikaci s dítětem nebo jeho rodiči.
Individuální psychologické konzultace s žáky
Pravidelné individuální konzultace s žáky se uskutečňují po dohodě se zákonnými zástupci po podepsání individuálního souhlasu
Konzultační hodiny
Každé pondělí 9–15 hod.
Na konzultace je nutné se předem objednat (kromě akutních situací během vyučování) na telefonu:
604232197 (stačí SMS)
nebo na emailu eliska.antosova@komenskeho 288.cz
V případě, že byste se chtěli anonymně poradit nebo se anonymně svěřit, můžete mi napsat na výše uvedený email. Pro účel zachování anonymity si můžete zřídit email jen pro tento účel na jakémkoliv serveru jako seznam.cz, centrum.cz apod.
Poskytuji své služby v souladu s „Etickými normami páce školního psychologa“, které vnímám jako závazné – viz soubor ke stažení.
Jsem tu pro Vás, Eliška Antošová

ETICKÉ NORMY PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz