V rámci předmětu Informatika se žáci naší školy od září letošního školního roku seznamují s novými oblastmi, které tento předmět obsahuje. Významnou částí „nové“ výuky Informatiky se stávají vedle ovládání PC a základních programů také základy programování, práce s daty, 3D tisk, algoritmizace, kódování a robotika. A právě poslední část – robotika, by mohla být pro žáky nejzajímavější.

Žáci již ve třídách na 1. stupni se seznamují s nejjednoduššími „robůtky“ v podobě „beebootů a bluebootů“, následuje výuka pomocí stavebnic VEX 123 a VEX GO. Nejstarší ročníky se po rychlejším osvojení základů dostanou i k nejvyšší řadě stavebnic VEX IQ.

VEX 123 je jednoduchý robot zvaný puk, protože tvarem puk připomíná. Je primárně určen také pro žáky 1. stupně, ovládací prvky má umístěné přímo na sobě. Programuje se velmi jednoduše pomocí tlačítek nebo pomocí dekodérů s připravenými příkazy. Žáci si zkouší vytvořit jednoduchý program pro určený pohyb po podložce nebo si ho posílají mezi sebou.

Druhá stavebnice VEX GO je už složitější, obsahuje plastové součástky podobné známé stavebnici LEGO a také motorickou část a baterie.  Už v sobě skrývá více variant.
Z plastových dílků si podle návodu mohou žáci sestavit třeba zvířátko nebo autíčko, které se potom může dále programovat a řídit pomocí aplikace v tabletu.  

Na robotiku a práci se stavebnicemi VEX byl zaměřeno i projektové dopoledne pro žáky třídy 6. B. Projekt byl financován z prostředků Šablon III. Žáci pracovali pod odborným vedením lektora ing. Alexandra Falese a svých učitelů informatiky.

Všichni žáci se seznámili s úplnými základy robotiky a sestavili si ze stavebnice VEX GO jednoduché autíčko s baterií a motorem, jehož pohyb se následně snažili ovládat pomocí tabletu.

Všichni pracovali s velkým elánem a nadšením. Odměnou jim byly „nefalšované“ automobilové závody, které se ve školní knihovně mezi roboty uskutečnily.

Pokračováním tohoto projektového dne byla i DIGI plovárna pro pedagogy ZŠ, kteří se stejně jako žáci seznámili s možnostmi a krásou práce s robotickými pomůckami a se základy programování.

Velkou pochvalu a spokojenost s prací žáků i pedagogů vyjádřil i pan lektor A. Fales.

Doufáme, že výuka v rámci „nové“ Informatiky bude žáky více bavit, budou mít zájem více objevovat, tvořit, experimentovat, řešit problémy, bádat, spolupracovat ve skupině
a komunikovat mezi sebou. Všichni by si měli výrazně zvyšovat své digitální kompetence, které pro ně budou aktuálně využitelné v jejich budoucích povoláních.

Všichni učitelé se také budou snažit dovednosti, které získají žáci při výuce „nové“ Informatiky využít v dalších vzdělávacích oblastech.

 

odkaz na několik dalších fotografií je zde

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz