Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022.      

Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách.

Organizace dalších úvodních dní:
Čtvrteční den je seznamovací a předpokládaná délka pobytu ve škole je přibližně v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Již na první den si v  případě nepříznivého počasí,  prosím, všichni vezměte přezůvky.
Slavnostní zahájení pro "prvňáčky" bude otevřené i pro rodiče. Vzhledem k prostorovým možnostem, prosíme,  o přítomnost umírněného počtu rodinných příslušníků.
Páteční pobyt ve škole bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin pro třídy 1. stupně (1. třídy méně) a 5 hodin pro třídy 2. stupně. Spojený bude s třídnickými činnostmi (školní řád, rozvrhy, učebnice, pomůcky atd.). S sebou si vezměte již psací potřeby a sešit na poznámky. Proběhne i přidělení šatních skříněk, přineste si s sebou vlastní zámek.
V pondělí začne výuka postupně podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Informace o chodu školní družiny: přihlášky a informace obdrží děti v prvních dnech, prosím, odevzdejte, co nejdříve paním vychovatelkám,  provoz první den (čtvrtek): pro zájemce bez přihášení do 12 hodin, pátek: ranní družina od 6,45 do 7,30hodin a odpolední po vyučování nejpozději do 16,30 hodin. Od pondělí rozdělíme do jednotlivých oddělení.  Při přijetí do ŠD budeme muset dát přednost dětem z 1. až 3. tříd, výjimečně doplníme kapacitu do 90 dětí dětmi z dalších ročníků 1. stupně.
Rozmístění tříd v tomto školním roce (červeně vyznačeny změny umístění třídy nebo třídního učitele)
V budově Scolarestu (č. p. 103)
1.
A: paní učitelka Sedláčková  –  1. patro      seznam žáků 1A
2. třída: paní učitelka Matoušková - 2. patro
V budově Pavilonu  (č. p. 101)
Školní družina:

1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová    (3.patro)
2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová  (3. patro)
3. oddělení – p. vychovatelka Krausová      (3. patro)
Třídy:
1.B: paní učitelka Vobrová - 1. patro (třída č. 106)   seznam žáků 1.B
3.A: paní učitelka Jelenová - 1. patro (třída č. 102)
5.A: paní učitelka Brzáková - 2. patro (třída č. 202)
5.B: paní učitelka Erbenová - 2. patro (třída č. 206)
3.B: paní učitelka Jiřištová - 2. patro (třída č. 207)
Na hlavní budově (č. p. 288):
4. třída: paní učitelka Kučerová - třída č. 3 (přízemí)
7. B: paní učitelka Vaňková – třída č. 2 (přízemí)
9.B: pan učitel Půlpán - třída č. 8 (1. patro)
6.A: paní učitelka Košťálová - třída č. 10 (1. patro)   seznam žáků 6.A
8.A: paní učitelka Škvorová - třída č. 11 (1.patro)
8.B: paní učitelka Šulcová - třída č. 13 (mezipatro)
6.B: paní učitelka Plecháčová - třída č. 16 (2. patro)  seznam žáků 6.B
9.A: paní učitelka Petřivá - třída č. 18 (2.patro)
7.A: pan učitel Erlebach - třída č. 19 (2.patro)
Aktuální a podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách.
Úvodní porada pedagogického sboru: pondělí 29. 8. v 9 hodin ve sborovně školy.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok 2022/2023.
ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz