Vážení rodiče, děkujeme Vám za zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v našich budoucích prvních třídách. Dnes byste měli na Vaši adresu obdržet informační email s tímto zněním: „Vaše žádost byla ředitelstvím ZŠ Jilemnice, Komenského 288 zaevidována pod číselným (registračním) kódem …/2022.      Vzhledem k neočekávané složité situaci, kdy se na naši školu přihlásil velký počet zájemců a v souvislosti s okolnostmi přijetí ukrajinských dětí k základnímu vzdělávání, řešíme organizaci zajištění výuky všech přihlášených žáků. Rozdělení do tříd bude muset být provedeno rovnoměrně (početně stejné třídy s přiměřeným rozdělením chlapců a dívek), proto je velmi pravděpodobné, že nebude bohužel možné vyhovět některým požadavkům uvedeným ve Vašich žádostech.  Přesné informace o zařazení Vašeho dítěte do příslušných tříd i jména třídních učitelek budou zveřejněny nejpozději do 13. května 2022 na webových stránkách naší školy.“ V případě, že byste tento email neobdrželi nebo zvažovali přijetí na jinou školu, prosím, sdělte nám tuto informaci na email: centrum@komenskeho288.cz, případně na telefon – 605 784 837. Děkujeme.                                                                           vedení školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz