tridni-schuzky-ikonka-e2463Ve středu 20. 4. 2022 se uskuteční na naší škole třídní schůzky zaměřené na hodnocení prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku. Proběhnou tentokrát tradičním způsobem – přímým setkáním rodičů a učitelů v budovách školy.        Na 1. stupni začínají v 15:30 hodin a na 2. stupni v 16:30 hodin v kmenových třídách      s třídními učiteli. Těsně před vlastními schůzkami po pedagogické radě (v úterý 19. 4. 2022 po 17 hodině) se budou moci rodiče i žáci seznámit     s hodnocením ve stěžejních předmětech v aplikaci Bakaláři. Těšíme se však po dlouhé době především na přímé setkání s rodiči ve škole a hojnou účast.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz