Zápis k povinné školní docházce
pro školní rok 2022-2023

(pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
a děti s odkladem školní docházky)

2015_pomucky

Proběhne v souladu s právními předpisy stanovenými školským zákonem

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Uskuteční se pro obě základní školy v termínu

 od 19. dubna do 29. dubna 2022

 

 ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevře

při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy.

 

ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu.

 

Žádosti o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • do datových schránek ZŠ Komenského xak2nju nebo ZŠ Harracha wg55hjx
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostým e-mailem) na centrum@komenskeho288.cz nebo zsharracha@netair.cz
  • osobním podáním na ředitelství škol v uvedených dnech mezi 8. – 14. hodinou

 

Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol.

 

PaedDr. Václav Korbelář                           Mgr. Otakar Kudrnáč
ředitel ZŠ Jilemnice, Komenského 288     ředitel ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97
tel.: 481 544 382, 605 784 837                 tel.: 481 543 160, 736 291 299

 Podrobnější informace na: www.komenskeho288.cz a www.zsharracha.cz.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2022-23

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

Doplňující info k letáku zápis 2022-23

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz