Letošní školní rok utíká díky běžnému způsobu výuky velmi rychle a právě odzvonilo prvnímu čtvrtletí. Po náročném loňském období se učitelé snažili s dětmi nejprve doladit a dotáhnout některé méně zažité okruhy učiva a nyní pracují prozatím podle téměř normálního režimu. Na roušky a zvýšené hygienické nároky si již všichni ve škole zvykli. Práce dětí, jejich snaha a výsledky jsou v současné době hodnoceny na třídních schůzkách. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme ustoupili od hromadných schůzek a třídní učitelé zvolili různé formy setkání - tripartitní schůzky, konzultace s rodiči nebo i online setkání.
Rodiče i žáci byli také informováni o hodnocení (známkách) za uplynulé čtvrtletí pomocí aplikace Bakaláři, kterou již využívá naprostá většina rodičů. V této aplikaci pod ikonkou ZNÁMKY lze nalézt hodnocení za uplynulé čtvrtletí. Pod přehledem jednotlivých známek daného předmětu se může také objevit doplňková informace od vyučujících těchto předmětů.
Všichni ve škole si přejeme, aby nám současný vývoj dovolil pracovat co nejdéle bez dalších omezení.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz