Aktuální informace k 15. 11. 2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci všude kolem nás uvádíme následující informace:

 1. k dnešnímu dni 16. 11. zatím nemáme žádnou třídu v karanténě, všichni žáci se vzdělávají prezenčně
 2.  v karanténě je aktuálně celkem 16 žáků, více ve třídách 1. stupně, většinou v souvislosti s docházkou žáků do ZUŠ

MZdr a MŠMT vydalo aktuální pokyny, ze kterých jsme vybrali následující informace:

 1. Ochrana dýchacích cest - stále platí pokyn, že pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí. V ostatních případech, tzn. hlavně při pohybu ve společných prostorách (chodby, schodiště) však ano.
 2. Screeningové testování ve školách (v pondělí 22. listopadu a 29.listopadu 2021) - testování je povinné pro všechny žáky, výjimku mají žáci, kteří splňují jednu z podmínek OTN. Žádáme všechny rodiče, aby vybavili své děti potvrzením, které by jednu z těchto podmínek potvrzovalo. Před testováním je musí předat v písemné podobě nebo ukázat v elektronické podobě (Tečka) třídnímu učiteli. V případě, že žák odmítne testování a nedonese příslušné potvrzení, není mu zakázána účast ve vyučování, musí však po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
  Další podrobnosti k testování uveřejníme v dalších dnech, až budeme vědět o jaký typ testu se bude jednat.
  Samozřejmě pořád platí možnost přinést si vlastní Atg test - pouze musí být na seznamu schválených.
 3. Pozitivní výsledek testování - žák bude převeden do izolace a okamžitě budeme kontaktovat rodiče. Ti mají povinnost si neprodleně dítě vyzvednout. Od školy dostanou potvrzení o pozitivním antigenním testu a mají povinnost se prostřednictvím svého dětského lékaře objednat na potvrzující PCR test. V případě pozitivního výsledku PCR mají od KHS nařízenou 14 denní izolaci (karanténu), v případě negativního výsledku se mohou vrátit do vyučování.
 4. Nařizování a ukončování karantény - do karantény se mohou dostat žáci, kteří byli v posledních dnech v kontaktu s pozitivně testovaným žákem. Karanténu nařizuje KHS. Škola je povinna dodat KHS seznam posledních kontaktů s pozitivně testovaným žákem. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.
  Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola. Ta při návratu děti nekontroluje.
  Informace k ukončení karantény jsou součástí Metodického pokynu hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím
  (viz příloha) a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS.
 5. Ošetřovné - v případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola. Škola vydává potvrzení pouze v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena.  Podrobný výklad na webu OSSZ a v materiálu v příloze.
 6. Distanční výuka - pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, přechází celá třída k distančnímu vzdělávání. Pokud je v karanténě menší počet žáků, není škola povinna vzdělávat je distančním způsobem, jejich neúčast je brána jako nepřítomnost z důvodu nemoci (musí si učební látku samostatně doplnit).
  V případě distanční výuky celé třídy může ředitel školy umožnit na žádost rodičů žákům, kteří splňují podmínky OTN, prezenční docházku do školy. Jejich vzdělávání budeme řešit operativně dle možností školy (hybridní nebo online výuka).
  K zajištění distanční výuky máme připraveny upravené rozvrhy výuky jednotlivých tříd. U tříd 1. stupně budou o způsobu výuky informovat rodiče třídní učitelé, u tříd 2. stupně bude zveřejněn upravený rozvrh hodin výuky a v něm vyznačeny online hodiny (výuka prostřednictvím Google Meet) a ostatní offline výuka (žáci zpracovávají zadané úkoly prostřednictvím Google učeben nebo Bakalářů samostatně).
  V případě vyhlášení karantény v dané třídě obdrží žáci (rodiče) přesnější pokyny i od svých třídních učitelů.

Závěr:
Protože zdravotní situace se opravdu stává velmi vážnou, prosíme všechny rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí. V případě příznaků zdravotních obtíží související s Covid 19 Vás prosíme, abyste zajistili jejich zdravotní vyšetření, případně preventivní test. Budeme rádi, pokud informaci o zdravotním stavu související s COVID 19 sdělíte co nejdříve svému třídnímu učiteli nebo přímo vedení školy.
Naším společným zájmem je udržet školu co nejdéle v prezenční docházce.

vedení školy

Covid ve školách - Kdo a o čem rozhoduje?
MP izolace a karantena
INFORMACE PRO ŠKOLY K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. a 29. LISTOPADU 2021
Ošetřovné

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz