Vážení rodiče,
v přiložených materiálech naleznete informace o volbách do Školské rady naší školy.
Volby do ŠR měly proběhnout již na podzim roku 2020. Protože byla přerušena činnost škol v důsledku epidemiologických opatření, nemohli jsme tyto volby uskutečnit. Rozhodnutím ministra školství bylo umožněno prodloužit činnost stávajících ŠR a uskutečnit volby co nejdříve po obnovení činnosti škol. Proto musíme tyto  volby uskutečnit již hned na začátku tohoto školního roku.
Ředitel školy stanovil termín voleb do rodičovské kurie na středu 15. září 2021 v 16 hodin. V tento den se uskuteční i společné schůzky rodičů s třídními učiteli, kde budou poskytnuty i další doplňující informace vztahující se k zahájení školního roku. Kandidátní listinu do voleb budou tvořit zájemci z řad zákonných zástupců žáků, kteří splní dvě podmínky - vyplní formulář s potřebnými údaji kandidáta a čestné prohlášení. Požadované formuláře jsou přiloženy níže v příloze.
Volby do pedagogické kurie provedou pedagogičtí pracovníci na jednání pedagogické rady v pondělí dne 20. 9. 2021.
Jmenování členů zástupců zřizovatele provedla na svém jednání Rada Města a jmenováni byli p. D. Hlaváč a p. E. Malý.

Každá návštěva školy s sebou bohužel nese i jednu nepříjemnost v podobě povinného nošení ochrany nosu a úst  (respirátoru) po celou dobu pobytu. Doufáme, že Vás toto opatření neodradí.

V případě, že by epidemiologická situace nedovolila volby uskutečnit tímto způsobem, budeme Vá následně informovat o náhradním způsobu provedení voleb.​

Děkujeme za Váš zájem o činnost školy, ke které patří i fungování tohoto orgánu.

Oznámení o konání voleb 2021

Návrh na kandidáta rodiče pro volby 2021         Čestné prohlášení kandidáta - rodiče

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz