Další organizační informace jsou zpracovány v následujících článcích. Všechna pravidla vychází z materiálu – Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021 – 2022 Děkujeme za přečtení a respektování popsaných pravidel. vedení školy Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf MŠMT Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25. 8. 2021

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz