Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021 v 7.50 h ve třídě.  Třídu 6.A najdete ve 2. patře druhá třída vpravo od knihovny (hned vedle dveří na půdu). Třída 6.B se nachází ve zvýšeném přízemí, v první učebně napravo od prosklených dveří do auly. Pro nové žáky bude vše viditelně označeno. První den školy se ještě nemusejí žáci přezouvat. Ve třídě se žáci po absolvování povinného testování seznámí s třídním učitelem resp. učitelkou a spolužáky. Budeme si asi hodinu povídat, projdeme se po škole, ukážeme si jídelnu Scolarest a kolem 9. h se rozejdeme domů. Ve čtvrtek 2. září 2021 bude žákům přidělena šatní skří?ka. Skří?ka je určena k ukládání bot na přezutí a případně svrchního oděvu. Skří?ku je nutné zamykat vlastním visacím zámkem (nejlépe se osvědčily zámky Fab, levnější zámek lze snadno odemknout). Ve čtvrtek už si žáci přinesou přezuvky a psací potřeby. Dostanou různé materiály pro sebe i pro rodiče, seznámíme se se školním řádem. Budeme pracovat asi do 12 h. Poté mohou žáci odejít na oběd. Přihlášku do školní jídelny lze zařídit již tento týden ve Scolarestu v budově Sevastopolu naproti hlavní budově – do jídelny je nutné zajít osobně a u vedoucí jídelny zakoupit kartu, na kterou je třeba vložit peníze. Žák ji pak předloží u pokladny a je mu z ní odečtena cena za oběd. Cena oběda je cca 30 Kč. Tato karta slouží nejen jako karta na oběd, ale také ke vstupu do budovy školy a vydává oproti záloze cca 200 Kč. Novým žákům bude na tuto kartu v ředitelně nahrán přístupový kód. V pátek 3. září 2021 již zahájíme výuku podle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý a který bude v elektronické podobě dostupný na webových stránkách školy (www.komenskeho288.cz). Učebnice vydá žákům vždy příslušný učitel pro daný předmět během své první hodiny tohoto školního roku. Více informací dostanou žáci v úterý. Ve čtvrtek 9. září 2021 od 17 hod. proběhne informativní schůzka pro rodiče i žáky ohledně adaptačního kurzu ve Strážném. Prosíme rodiče o vyplnění vstupního formuláře Ve středu 1. září 2021 se těšíme na shledanou! Mgr. Jan Erlebach (6.A) a Mgr. Eva Va?ková (6.B)

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz