Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. září 2021.      

Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách. Úvodní den je seznamovací a předpokládaná délka pobytu ve škole je přibližně v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Před vlastním zahájením proběhne u žáků 2. – 9. ročníku stejnou formou jako v lo?ském školním roce povinné antigenní testování. Podrobnosti k zahájení školního roku pro 1. třídu zveřejníme na webových stránkách v dalších informačních sděleních. V případě nepříznivého počasí, si prosím, všichni vezměte přezůvky.
Informace pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele:
V budově Scolarestu (č. p. 103) 1. třída: paní učitelka Matoušková  –  2. patro    Seznam žáků – 1. třída
V budově Pavilonu  (č. p. 101) Zde se budou opět nacházet tři oddělení školní družiny: 1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová    (2.patro) 2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová  (3. patro) 3. oddělení – p. vychovatelka Krausová      (3. patro)
Na hlavní budově (č. p. 288): 8. A: p. učitelka Petřivá – přesun do třídy č. 18 (2. patro) 6. A: p. učitel Erlebach – třída č. 19 (2. patro)     Seznam žáků – 6.A 6. B: p. učitelka Va?ková    – třída č. 2 (přízemí)     Seznam žáků – 6.B
Aktuální a podrobnější informace budou postupně zveřej?ovány na těchto stránkách.
Úvodní porada pedagogického sboru: čtvrtek 26. 8. 2021 v 9 hodin ve sborovně školy.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok 2021/22.
ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz