bioV letošním školním roce se koná již 55. ročník celostátní soutěže Biologická olympiáda, kterou  pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze. V současné době on-line výuky probíhá i tato soutěž netradiční on-line formou.  Již byla uspořádána školní kola a kola krajská, celostátní kolo se připravuje. Kolo okresní letos neproběhlo a vítězové školního kola postoupili rovnou do kola krajského. Letos soutěž prověřila jejich znalosti ze života živočichů a rostlin ve vodním prostředí a v jeho okolí, téma znělo Těžký život ve vodě. Do této soutěže prověřující přírodovědné znalosti se zapojili i naši žáci. Školního kola se celkem zúčastnilo 34 žáků. V kategorii C – žáků 8. a 9. tříd – se účastnilo 12 soutěžících, v kategorii D – žáků 6. a 7. tříd – 22 soutěžících. Vítězem kategorie C se stal David Mánek z 8.B třídy, druhé místo obsadil Matyáš Dobeš a třetí Martin Fajstauer. Kategorii D vyhrála Barbora Hartigová ze 6.B třídy, druhé místo obsadila Jana Laštovková, třetí Anna Holmanová. David Mánek, Matyáš Dobeš, Barbora Hartigová a Jana Laštovková nás úspěšně reprezentovali v kole krajském. Za velký úspěch považuji 4. místo Davida Mánka v krajském kole. Ke skvělému umístění mu gratuluji, všem zúčastněným děkuji za nadšení, se kterým se do plnění úkolů vrhli, a za práci, kterou odvedli.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz