Naše základní škola nevyhlašuje na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno, které ředitelům škol doporučoval ministr zdravotnictví v souvislosti s hygienickými opatřeními v provozu škol. Zdůvodnění: Absence žáků ve škole je velmi mírná (podle zjišťování v pondělí 21. 9. chybělo pouze 13 žáků z celkového počtu 351 žáků). I nemocnost mezi pedagogy je minimální. Velká většina absencí žáků i pedagogů nesouvisí se zdravotními problémy s Covid1-19. Všichni pedagogičtí pracovníci školy si přejí strávit s dětmi co nejvíce času prezenční formou výuky a a případně i  doplnit nějaké mírné zpoždění z jarních měsíců. Doufáme, že vydržíme co nejdéle. Prosba na rodiče: Protože všichni vnímáme zdravotní nebezbečí vyplývající z onemocnění Covid-19 a protože více učitelů nebo někdo z jejich rodin patří do skupiny rizikově ohroženějších osob, prosíme všechny rodiče, aby byli co nejvíce odpovědní nejen ke svým dětem, ale i k nám. Prosíme Vás, abyste neposílali do školy děti, které vykazují příznaky virového onemocnění a také, abyste prostřednictvím třídních učitelů informovali školu o případných situacích ve vašich rodinách nebo okolí, které s touto nemocí mohou souviset (karanténa, podezření na kontakt s nemocnou osobou, nemocná osoba v rodině atd.). Tyto informace můžete samozřejmě předávat přímo i vedení školy na tel. 605 784837 (kdykoli i o víkendu) nebo 481 544382. Rádi bychom fungovali, co nejdéle v plném prezenčním provozu se všemi dětmi i učiteli. Děkujeme za pochopení a vzájemnou podporu. vedení školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz