Provoz školní družiny bude zahájen již v úterý 1. 9. 2020, kdy bude otevřena do 12 hodin. Hned tento první den také děti obdrží závaznou přihlášku – zápisový lístek. Ve středu budou přihlášky vybírány, shromážděny a provoz bude probíhat již podle standardního školního rozvrhu: ranní provoz 6:45 – 7:30 hodin, odpolední vždy po skončení výuky nejpozději do 16:30 hodin.  Pokud si dítě nevyzvednou rodiče, je nutné uvést na přihlášce dobu odchodu. Děti budou ve družině rozdělené podle tříd do 3 oddělení:
  1. oddělení K. Jandurová – pro děti z 1. B a 3. B
  2. oddělení M. Esenderová – pro děti z 2. a 4. třídy
  3. oddělení L. Krausová – pro děti z 1. A a 3. A.
Všechna oddělení jsou umístěna v prostorách nové budovy Pavilonu.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz