V příloze jsou podrobnější informace k vrácení úplaty za školní družinu, aktivity školního klubu a zájmové kroužky, které se oficiálně nekonají po dobu uzavření škol, tj. od 11. 3. 2020 do konce škoního roku. ?editel školy rozhodl o vrácení těchto poplatků za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 v plné výši. Možnosti pohybu s platbou jsou specifikovány v příloze. Zákonní zástupci mají možnost požádat o převedení platby na první čtyři měsíce dalšího školního roku (toto bychom upřednost?ovali) nebo požádat o vrácení poplatků, v případě, že již nebude Vaše dítě aktivity využívat. Pro upřesnění pohybu peněz Vás žádáme o vyplnění přiložené Žádosti a o její předání do školy. Vše je opět upřesněno v informacích. Informace o veškerých platbách bychom rádi uzavřeli do konce září 2020. V případě nejasností kontaktujte paní hospodářku (481 540 718) nebo vedení školy (tel. 481 544 382) Rozhodnutí o vrácení úplaty za ŠD, ŠK a kroužky Žádost o převedení nebo vrácení platby

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz