Vážení rodiče, v přiloženém materiálu jsou informační pokyny  vydané vedením školy v souvislosti s povolením přítomnosti žáků 1. -5. ročníku na vzdělávání ve škole. Počátek vzdělávání byl stanoven MŠMT na pondělí 25. 5. 2020. V dokumentu jsme se snažili nastínit nejdůležitější informace o rozsahu vzdělávání, jeho časovém vymezení, nástin organizačního (prostorového i personálního) zajištění vzdělávání a také pokyny k zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání. Od Vás v tomto týdnu potřebujeme: 1. přečíst si tyto podrobnější pokyny – Informační pokyny pro rodiče a žáky 1. stupně 2. vyplnit přihlášku ke vzdělávání formou dotazníku nejpozději do neděle 17. 5. 2020. 3. před začátkem vzdělávání aktuálně vyplnit a přinést do školy formulář Čestného prohlášení (bezinfekčnost a stanovení rizikových skupin osob) – Čestné prohlášení Připomínáme, že v případě neúčasti dítěte na vzdělávání přímo ve škole, bude výuka dále probíhat dálkovým způsobem s omezenými hodinami online výuky. vedení školy      

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz