Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy

Zveřej?ujeme Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání. V dopl?ku je obsažena důležitá informace: Vzhledem k tomu, že některé děti z tohoto seznamu ještě neabsolvovaly vyšetření školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně (PPP), nemůžeme zatím sdělit, jaká bude organizace výuky od nového školního roku. Po zjištění výsledků z PPP budeme informovat všechny rodiče prostřednictvím webových stránek školy (předpokládaný termín 20. 5. 2020), zda budeme schopni otevřít dvě první třídy a jaké bude případné rozdělení dětí. To bude muset být provedeno rovnoměrně do obou tříd. Bohužel nebude tak možné vyhovět úplně všem požadavkům, které se objevily v žádostech rodičů. Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání Děkujeme za zájem o naši školu.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz