20190924_095845Informace o zapojení školy do projektu EU. Celý projekt byl financován z 95% EU prostřednictvím výzvy MAS v rámci IROP – Investice do kvalitního vzdělávání (vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj) a 5% zřizovatelem – Město Jilemnice. Celková proinvestovaná částka byla ve výši 2 994 387Kč. Hlavní přínos projektu spočíval v zajištění nových zmodernizovaných prostor pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování mnoha odborných předmětů. Nové prostory umožní rozšíření výuky o nové formy a metody, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší atraktivnost vyučování, motivaci žáků v oblasti přírodních věd informatiky a cizích jazyků. V prostorách hlavní školní budovy byl díky projektu zajištěn bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním handicapem. Co bylo v rámci projektu konkrétně řešeno:
  1. vybudování moderní multimediální učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodních věd, jazyků a informatiky – stavební úpravy učebny (podlaha, osvětlení, malování, rozvody vody, elektro i sítí IT) – nový školní nábytek, mycí zóna, úložné skříně na pomůcky i speciální na chemikálie – speciální chemická digestoř – interaktivní komplet tabule, PC a dataprojektoru – vybavení 30 kusy žákovských notebooků se sluchátky a dalším IT příslušenstvím – pomůcky – sady chemických a fyzikálních pokusů pro žáky – software pro ovládání učebny, jazykové laboratoře, pro testování a chatování – přístup na e-lerningový portál a databázi výukových programů
  2. zajištění bezbariérovosti školy – vybudování bezbariérových sociálních zařízení v přízemí školy (prostor šaten) – pořízení schodolezu (zařízení pro pohyb žáka na invalidním vozíku po schodech)
Celý projekt, od zpracování žádosti, studie proveditelnosti, přes několik stup?ů kontrol a hodnocení Centrem regionálního rozvoje Libereckého kraje až po žádosti o konečné proplacení dotace, jsme si zajišťovali sami společně s poradenskou firmou. Nové, moderní a atraktivní prostředí multimediální učebny je zatím žáky přijímáno s velkým ohlasem a všichni doufáme, že bude některé inspirovat ke zlepšeným školním výsledkům v náročných přírodovědných předmětech – fyzika a chemie. Fotogalerie nově dokončených prostor  je zde. Za vedení školy: Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz