V letošním školním roce budeme opět k informování žáků a jejich zákonných zástupců používat systém elektronické žákovské knížky (eŽK). Jedná se o systém, který umož?uje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat informace o studiu svého dítěte na základní škole prostřednictvím internetu. Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit program Bakaláři.
Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků. Ta bude v elektronické podobě zatím napl?ována pro žáky 4. – 9. ročníků (volitelně i nižších). Další informace o výuce (třídní kniha, rozvrh, suplování, akce školy, systém zpráv atd.) budou aktuální pro všechny ročníky. Papírové žákovské knížky zůstávají v platnosti a jejich formou budete i nadále omlouvat nepřítomnost dětí. Postupně v průběhu školního roku budou spuštěny pravděpodobně i další součásti programu, o kterých Vás budeme včas informovat. Přístup do eŽK budete mít Vy i Vaše dítě prostřednictvím společných přihlašovacích údajů (jméno, heslo). Hesla byla předána žákům současně s těmito informacemi. Do eŽK se vstupuje přes tyto webové stránky naší školy, kde najdete na záložce vpravo odkaz „Přehled klasifikace“ nebo přes odkaz Bakaláři na hlavní nabídkové liště. Po zadání svého přístupového jména a hesla lze vybírat z nabídkového menu systému. Přístupové heslo je možné uživatelem po přihlášení změnit. Prosím, zachovávejte své heslo v tajnosti. Pokud navštěvuje naši školu více vašich dětí, lze spojit více účtů pod jedno přihlášení (viz nástroje – spojení účtů). Je možné využít i mobilní aplikaci Bakaláři, kterou si do svého mobilního telefonu nebo tabletu můžete stáhnout z internetového obchodu.
 

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz