V pátek večer se v rámci letošní Noci s Andersenem inspirované řeckými bájemi sešla na úpatí posvátné hory Olymp hrstka statečných, aby se pokusili napravit nevalnou pověst lidského pokolení, osvobodit Prométhea a znovu získat ohe?. Pokud chtěli uspět, museli splnit 14 náročných úkolů, které pro ně rukou společnou a nerozdílnou připravil řecký pantheon, bájné nestvůry i řada smrtelníků. Během zkoušek, jimž se před dávnými časy podrobili i řečtí hrdinové, naštěstí účastníci noční stopované prokázali, že mají nejen bystrý úsudek, sílu a hbitost, ale hlavně týmového ducha, takže v závěru svého putování mohli vyměnit nabyté jmění za dostatek potřebných obětin – božské ambrózie a nektaru – které posléze obětovali Olympanům. Tučná oběť bohy usmířila a zajistila Prométheovi svobodu a lidem životadárný ohe?. Na závěr dobrodružného večera se osvobozený Titán v doprovodu éterické nymfy odměnil bohům i pozemšťanům magickým tancem s plameny. Fotky z Olympu, ze země i z podsvětí zde P. S. Děkujeme všem organizátorům a účastníkům z řad učitelů a žáků za ochotu a nasazení, s nimiž celou akci připravili a realizovali. Ke zdaru akce přispěli také provozovatelé sportovních zařízení v Jilemnici a rodiče, kteří dětem poskytli občerstvení do společné hodovní síně. A velký dík patří také žonglérské skupině LaMíčky za dokonalé ztvárnění Prométhea a orla a závěrečné originální vystoupení s ohněm, které bylo stylovou tečkou za celou akcí.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz