Čs-polský programVe dnech 20. – 23. září uskutečnila naše škola další část výměnného česko-polského programu s partnerským městem Swiebodzice. Po lo?ském podzimním pobytu sedmi žáků ve swiebodzické škole jsme tentokrát přivítali šest polských žáky? s paní učitelkou u nás v Jilemnici. Snažili jsme se pro ně připravit podobně přátelskou a pohodovou atmosféru, kterou jsme zažili u nich ve Swiebodzicích. S dívkami jsme navštívili většinu místních zajímavostí. Samozřejmostí byla podrobná prohlídka školních budov a  výhled na Jilemnici z naší věžičky. Pochlubili jsme se expozicemi Krkonošského muzea, prošli Zvědavou uličku. Na radnici naši malou delegaci oficiálně přivítali i představitelé města paní starostka Čechová a pan místostarosta Vinklář. V pátek se polští hosté společně s našimi žáky zapojili do projektového dne pořádaného ke Dni evropských jazyků. Nejlépe si porozuměli se stejně starými vrstevníky z osmých a devátých tříd. S využitím všech komunikačních prostředků včetně anglického jazyky si připomněli některé významné události české i polské historie. Vyměnili si i názory na současný svět. O víkendu jsme společně navštívili harrachovské sklárny a výrobu vánočních ozdob – perliček v Rautisu – Poniklá. V obou provozech si všichni připomněli šikovnost a zručnost krkonošských sklářů, která má již více než třísetletou tradici. V rámci sportovního programu jsme naše polské kamarádky pozvali na projížďku na koloběžkách po novém sportovním areálu na Hraběnce a velkým zážitkem pro ně byla možnost zastřílet si ze závodních vzduchovek na nové biatlonové střelnici. Dívky se ukázaly jako velmi zdatné střelkyně. Společenskou část programu jsme zpestřili  česko – polskou diskotékou v prostorách školy a sobotním bowlingový soubojem v jilemnickém zábavním centru. Děkuji všem učitelům za pomoc při přípravě této akce, nejvíce panu učiteli Vejclovi, který se skupině dětí po celý pobyt plně věnoval. Z bezprostředních ohlasů víme, že se dívkám u nás líbilo. Uvidíme, zda a jak bude nastartovaná spolupráce pokračovat.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz