Již tradičně pořádá naše škola v září projektový den ke Dni jazyků. Letos jsme ho slavili v předstihu  v pátek 21. 9. Tématem letošního ročníku byla proměna češtiny během stoletého trvání naší republiky. Na prvním stupni, ve 4. a 5. ročníku, připravily program pro děti  třídní učitelky. V některých třídách ochotně pomáhaly kostýmované asistentky z 9. ročníku. Na druhém stupni prošli žáci ve smíšených skupinách čtyřmi stanovišti. Každé z nich přibližovalo jednu výraznou epochu dějin Československa: První republika, Protektorát Čechy a Morava, komunismus a normalizace, současnost. Pomocí připravených aktivit zkoumali, jaké jazykové a společenské jevy jazyk ovliv?ovaly a formovaly. Projektového dne se účastnila i delegace z polského družebního města. Na některých stanovištích se dívky ochotně zapojily do projektu. Fotky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz