Nová pravidla pro nakládání s osobními údaji známá pod zkratkou GDPR začala platit i v naší škole s účinností od 25.května 2018.
Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů postupuje při nakládání s osobními údaji v souladu platnými právnímu předpisy, zejména v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). S osobními údaji nakládáme uvážlivě a zpracováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu. Škola je veřejnou organizací a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob.  Naším cílem je poskytovat zákonným zástupcům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Kontaktní údaje školy jako správce osobních údajů: Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace adresa: Komenského 288, Jilemnice, 514 01 e-mail: centrum@komenskeho288.cz IČO: 00854697 tel.: 481 544382 Škola je povinna dle uvedeného Nařízení jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Ing. Martina Nyklová, PhD adresa: Horní Branná 25, 512 36 tel.: 603 384 456 e-mail: poverenec@aknyklova.cz Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na těchto kontaktech se mohou subjekty údajů (zákonní zástupci, zaměstnanci, dodavatelské firmy atd.) na školu obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž i za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracovávaných osobních údajích Škola jako správce osobních údajů provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřej?ování a likvidaci těchto osobních údajů:
  • Osobní údaje žáků školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích
  • Osobní údaje zaměstnanců školy
Účelem zpracování uvedených osobních údajů je:
  • vedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
  • vedení knihy úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
  • personální a mzdová dokumentace zaměstnanců školy,
  • prezentace školy, jako jsou webové stránky školy, kronika, propagace školy, informování o aktivitách školy apod.,
Směrnice školy pro ochranu osobních údajů, jejíž znění je v příloze ZDE

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz