dsc02103V pátek proběhl na naší škole již tradičně projektový den zaměřený na poznávání různých druhů komunikace. Hlavním tématem letošního projektu bylo 700. výročí narození Otce vlasti – Karla IV. Spojili jsme území Svaté říše římské s jeho vládou a hledali stopy, které kde zanechal. Každá třída na druhém stupni měla přidělena jednu jazykovou oblast. Hledali jsme stavební památky, osobnosti i jednotlivé fráze v národních jazycích. Prošli jsme krajem Karlova mládí – Francií, odbojnými italskými městy, navštívili jme Antverpy a Bruggy a vyposlechli si pozdravy v holandštině. Slovinské Kra?sko nás uvítalo typickým domácím koláčem, vyslanci z Horní Lužice představili nedostavěný hrad Oybin, pozadu nezůstala ani Praha a její lucemburské památky. Připomněli jsme si, že Karel měl za ženu postupně Francouzku a tři manželky, jejich mateřským jazykem byla němčina. Zazněl i jazyk vzdělanců – latina. Žáci tentokrát museli projekt z velké části připravit projekt vlastními silami a převážně doma, ve škole zbyl čas jen na secvičení třídní prezentace. Ta díky příznivému počasí proběhla na konci vyučování na školním hřišti. Výsledky hodnotila nezaujatá porota netřídních pedagogů. Bodování bylo složité, výkony vyrovnané, rozdíly mezi soutěžícími nepatrné. Hlavní cenu – originální tričko – si nakonec odnesla třída 8. B, která velmi těsně zvítězila nad 7. třídou a 9. B. Třídy na prvním stupni zpracovávaly téma v komorní atmosféře kmenových tříd. Děkujeme všem žákům za účast a nasazení, s jakým se svého úkolu zhostili a doufáme, že si projektové vyučování užili. Fotky zde

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz