Po úspěšně zvládnutém testování vědomostí žáků 6. třídy máme připravené testování i pro žáky 9. třídy. Testování se uskuteční ve čtvrtek 5. 11. v průběhu celého dopoledne a žáci projdou čtyřmi testy – český jazk, matematika, obecně studijní předpoklady a anglický jazyk. Testování proběhne online formou v počítačové učebně. Pro naše žáky deváté třídy to bude jedinečná možnost k ověření svých znalostí ve srovnání se stejně starými spolužáky v mnoha jiných školách v ČR a navíc si vyzkouší bez větší nervozity i formu testů, které mnohé z nich čeká při přijímacím řízení na střední školy na jaře 2016. Po skončení testování všichni zjistí svůj výsledek a přehledně zpracované výsledky potom obdrží každý žák začátkem ledna 2016. Prosíme rodiče, aby se zajímali o výsledek testování svých dětí. Informační letáček pro žáky je zde –  Informace pro rodiče – testy SCIO 9. třída-2015

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz