Přehled otevřených kroužků, termínů, počtu přihlášených žáků a vedoucích kroužků  je uveden v této příloze – Přehled nepovinných předmětů a kroužků 2015-2016 Bohužel se vzhledem k malému počtu přihlášených nepodařilo otevřít tyto kroužky: Sportovní a pohybové hry ppro 3. a 4. ročník Sportovní míčové hry pro 5.-7. ročník Zdravotní tělesnou výchovu pro žáky 1. stupně Čtenářský klub pro žáky 2.-4. ročníku V případě nějaké změny budeme zájemce o tyto kroužky včas informovat.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz