Naše škola se jako jediná jilemnická škola zapojila do Výzvy č.57 vyhlašované ministersvem školství v rámci projektů EU Vzdělání ke konkurenceschopnosti vedoucí ke zkvalitnění výuky anglického jazyka na škole inovativní formou e-learningové výuky.  Teprve dnes jsme se dozvěděli, že naše žádost byla podpořena a nic nám nebrání v realizaci projektu. Pro naše žáky od 5.  do 9. ročníku jsme prostřednictvím firmy ONLINEJAZYKY zajistili internetový e-learingový kurz výuky anglického jazyka formou blended learningu, tj. spojení samostatné domácí práce s řízenou výukou učitele v rámci běžné výuky. Příslušný jazykový kurz bude žákům otevřen podle pokynů učitelů v příštím týdnu, když nejprve absolvují rozřazovací jazykový test. Následná výuka bude probíhat individuální formou v rámci domácí přípravy v ideálním rozsahu cca 10-15minut denně a každý týden bude jedna vyučovací hodina věnována konzultacím s učitelem, který bude výuku rozšiřovat a upravovat pomocí dodaných metodických materiálů. K úplnému využití kurzu je potřeba pouze PC s připojením k internetu a sluchátka s mikrofonem (headset). Kdo nebude mít možnost studovat doma, poskytneme mu v rámci odpoledních hodin možnost samostudia v naší vybavené učebně PC. V příštím týdnu bychom s prostředím tohoto kurzu a celým projektem rádi seznámili i rodiče na informační schůzce a získali si tak podporu při domácím studiu dětí. V přiloženém materiálu je informativní dopis rodičům, který trochu blíže a šířeji celý projekt přibližuje. dopis rodičům – výzva 57 vedení školy    

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz