Důvěřuj, ale prověřuj! Jak zabránit půdní erozi? Jak vzniká ledovcová morena? Jak vypadá v terénu kopec zakreslený  vrstevnicemi? Vyzkoušeli jsme na vlastní oči, kůži, pomocí vlastního rozumu. Velká pochvala všem zúčastněným, pracovali pilně a svědomitě.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz